New exhibition at Styrelsen Bar & Bistro, Stockholm

New exhibition at Styrelsen Bar & Bistro, Stockholm

The Red Sector team (here represented by Eirik V Johnsen and Annica Thomsson) was invited by Styrelsen Bar & Grill in Stockholm to exhibit the Red Sector project in their amazing rooms. Lovely, high roofs and a narrow, intimate bistro feeling made for an amazing hanging experience.

The exhibition was created by Annica, Eirik, Kristian Pohl and Anki Gneib. Helge Kaasin wrote the words to the images and created a new storyline for the quiet, suited gentlemen and Fredrik Matheson hand texted the words for the book and exhibition booklet.

Here is a small loving piece from Helge Kaasin on the project:

DE TO MENNENE irriterer. De utfører tomme handlinger i et landskap som før ga mening. Søkende forsøker de å trenge inn i det fortidige, det som var, på leting etter de meningsfulle handlingene. Deres handlinger går ikke inn i det fortidig landskapets diskurs og er dermed frakoblet dette. Deres handlinger er meningsløse i ordets rette forstand; de gir ingen mening. Handlinger i en nåtid, ute av takt med fortiden, ute av stand til å finne igjen de fortidige handlingsrommene. Rommene, landskapene, gir åpninger for tolkninger av fortidens handlinger. Disse to mennene forkludrer denne tolkningen, løper den til, sauser den i hop. I deres fortvilte og spastiske handlingssøken finner de bare kontraster med fortidens meningsfulle handlinger. Men i den kontrasten trer den menneskelige situasjon frem. Den nakne ape, det alltid utenforstående dyret.

FRAGMENTOS DE AIRES

FRAGMENTOS DE AIRES

evalie.se - artist website

evalie.se - artist website

0