Now I understand how free I was

«He is my brother»

Det gror ut av aktiviteten, av arbeidet. Det gror ut av gestikuleringene, av henvendelsene, av benevnelsene, av erklæringene, av de sammenbuntede setningene. Det gror ut av den lette berøringen, det megetsigende blikket, det avbrutte uttrykket, det langtrukne stønnets oppfangelse, samslitet. Det gror ut av latteren, av den treffende replikken, av historikken, av rytmikken. Det gror ut av tiltroen, av samværet, av den gjensidige velviljen. Det må eltes og gjæres, eltes og gjæres. Det likner mest av alt den dynamodrevne lampens skjøre tilstand. For det svekkes av arbeidets mislighold, eller slukner endelig med sviket.

Thank you to Helge Kaasin, NRK for seeing us so truly

Still there. Always there.

Still there. Always there.

Perhaps they had promised too much. That day.

Perhaps they had promised too much. That day.

When mother left he couldn’t keep up any more.

When mother left he couldn’t keep up any more.

He changed by not changing at all

He changed by not changing at all

It was never the intention to mess with the vicar

It was never the intention to mess with the vicar

My brother is a lost Don Quijote

My brother is a lost Don Quijote

A lifetime ago we had the best of times

A lifetime ago we had the best of times

Back in my old town, hanging out with friends I used to know.

Back in my old town, hanging out with friends I used to know.

Packed and clear. But never ready.

Packed and clear. But never ready.

Bad news brought them together again

Bad news brought them together again

There is greatness in staying behind and burying the dreams

There is greatness in staying behind and burying the dreams

There is summer in this second

There is summer in this second

We are islands, you are water

We are islands, you are water

It ain’t easy but the deed is done - I never meant to hurt you

It ain’t easy but the deed is done - I never meant to hurt you

Now I’m here, I’m here.

Now I’m here, I’m here.

The walls echo with 600 years of words, will the fighting ever end?

The walls echo with 600 years of words, will the fighting ever end?

Loneliness just called and booked a table for her and Death.

Loneliness just called and booked a table for her and Death.

And we'll see this through we'll see this through, we'll see this through, we'll see this through

And we'll see this through we'll see this through, we'll see this through, we'll see this through

We spoke in the darkness and agreed to return.

We spoke in the darkness and agreed to return.

Drunk in the name of love

Drunk in the name of love

Eirik V Johnsen, Erland Ekheden & Kristian Pohl looked under the surface in Hjo in May 2018. 

This is indeed a busy year, we have at least two more projects coming up, the first one with Peter Hoelstad in June 2018.